GEN KAYNAKLARIMIZ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ Fauna/Hayvan/cılık ve İklim...

Ülkemizde, çoğunluğunu böceklerin oluşturduğu yaklaşık 80.000 omurgasız, 1.500 omurgalı, 694 tatlı su ve deniz balığı türü, 460 kuş türü, 30 amfibi türü, 161 memeli türü ve 120 sürüngen türü bulunmaktadır.

GEN KAYNAKLARIMIZ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ Fauna/Hayvan/cılık ve İklim...
12 Aralık 2023 - 13:52 - Güncelleme: 12 Aralık 2023 - 14:00
Ergin KAHVECİ
@erginkahveci06

Bu zenginliğimize karşı hayvancılık, sermaye sınıfı tarafından hem hedef saptırmak hem de saptırılan hedefi yeniden para kazanmaya dönüştürmek amacıyla (yapay et üretimi ve metan gazı üretimi üzerinden) iklim değişikliğinin teröristi olarak gösterilmeye çalışılmaktadır.
Resim 
 

 Dünya'da 40 kadar hayvan evcilleştirilmiştir. Üzerlerinden çeşitli şekillerde fayda sağlanılmaktadır. Bunlardan 7.616 çiftlik hayvanı ırkı, "GENETİK KAYNAK" olarak kabul edilmektedir. Ülkemiz fauna çeşitliliği açısından da önemli bir ülkedir.
Resim  Evcilleştirilmiş çeşitler açısından da zenginiz. Bereketli Hilal içerisinde evcilleştirilen, Koyun-Keçi, At, İnek gibi hayvanlar ile "Konar Göçer- Göçebe Hayvancılık" kültürünün hem sahibi hem de anavatanıyız.
Resim Ancak bitkisel gen kaynaklarımız gibi bize ait bazı hayvan genetik çeşitlerimiz de bir şekilde yurtdışında ıslah edilerek başka ülkelerin çeşitleri haline gelmiştir. Assaf koyunu gibi (İvesi ile East Friesian melezlemesinden elde edilmiştir.). Meşhur İsrail tarafından!
Resim 
 Sığır, Koyun-Keçi, Arı, Kedi, Köpek familyasından bize ait çok sayıda ırklarımız vardır. Akbaş köpeği gibi.
Özellikle et, süt, yumurta, kıl ve yapağısından yararlandığımız çok sayıda hayvan ırklarımızın kendi arasında ya da ithal hayvanlar ile ıslahından önemli yeni ırklar elde edilmiştir.

Resim
 
 
Dünya'da teknik olarak hayvan ıslah çalışmaları Sun'i Tohumlama uygulaması olarak ilk defa Rusya'da, daha sonra da Türkiye'de başlamıştır. Ülkemizdeki bu çalışmaların başlangıç tarihi 1926'dır.

Ancak bu çalışmalarda sürü safiyeti takip edilmediğinden sığır ve koyun ırklarımızın ırk safiyetleri tam bir karmaşa haline gelmiş, bozulmuştur. Aynı durum, yurtdışından direkt ithalat yoluyla getirilen kültür ırkları için de sözkonusudur.
 
  Örneğin; Dünyanın ne kaliteli inek sütüne sahip Jersey ırkı sığırlar, Karadeniz bölgesine çok güzel adapte olmuş ancak takipli/düzenli ol/a/mayan ıslah çalışmaları sonunda yok olma noktasına gelmiştir.
Resim
 
İklim değişikliği ve koşulların zorlaşması karşısında, yerli ırklarımızın; Örneğin, Yerli Kara Sığırı, Kıl Keçisi, birkaç Koyun ve Arı ırkımızın bu zorlu koşullara karşı dayanıklılığı ve direnci, bize çok değerli bir "GENETİK KAYNAK" sunmaktadır.
 
  Bu noktada Melezlemenin değeri ortaya çıkmaktadır. Yani Tohumculukta olduğu gibi hibritlemenin değeri. Bu konuda başarılı örnekler olarak sığırlarda: Karacabey Esmeri (Boz Irk x Montofon) ile Bafra (Karayaka x Sakız) ırkı ve Ataks Tavukları gösterilebilir.

Resim
Resim
Resim 

Ciddi ve sıkı bir takip sistemi ile /yarı/ melezleme hatları önümüzdeki yılların gündemi olacaktır. Başkalarının olmayan kaynaklarını, yapaylıklar üzerinden kapitale çevirmesi bizi etkilese de anlatıldığı kadar dramatik bir yere yerleştiremeyecektir.
Eğer akıllı olursak!
 
- Ez cümle (tekrarlayalım): GENETİK KAYNAKLARIMIZIN değerini bilmek zorundayız. Bu konudaki ARGE'yi geliştirmek, Irklarımızın safiyetine mukayyet olmak, Kendi kaynaklarımızı değerlendirmek, Biyoteknolojiye ve bilime önem vermek önceliğimiz olmalıdır. 

 
 Yeni iklim ve ihtiyaçların yarattığı koşullara göre gerek evcil, gerek ise genetik faunamızı; Ülkesel, Bölgesel, Alt sektörel ve Agro-Coğrafik özelliklere göre yeni nesil geçişkenliklere hazır etmeliyiz. Zenginliklerimizi koruyarak, "GIDA GÜVENCESİNİ" sağlamalıyız.
Resim

teşekkürler 
 Ergin KAHVECİ
@erginkahveci06

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum