CUMHURBAŞKANIN AF YETKİSİ....

Emekli Hakim Turan Ateş bey yazdı;

CUMHURBAŞKANIN AF YETKİSİ....
18 Mayıs 2024 - 15:40


      a) 1961 Anayasasının  97. Maddesi bir DÜZENLME getirmiştir.
  Düzenleme aynen ;                                                                               
        "........sürekli hastalık, sakatlık ve kocama  sebebiyle  belirli kişilerin cezalarını hafifletebilir veya  kaldırabilir. "
        Ben Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine  1973 yılı sonlarında  öğrenci olarak başlamıştım. Cumhurbaşkanımız merhum FAHRİ KORUTÜRK  Paşa idi.
     Merhum Cumhurbaşkanı  KORUTÜRK PAŞA;                                                         
      - Yazar NİHAL ATSIZ'ı ilerlemiş YAŞI Nedeni ile...
      - Yazar ÇETİN ALTAN'ı gözlerinden rahatsızlığı nedeni ile...
     CEZALARINI Kaldırdı ve Cezaevinde  Tahliye oldular...
       Bu Olay sonrası; Resmi Gazeteden sık sık; Merhum KORUTÜRK'ün  sivil Kişilerin Cezalarını, Yaşları ve Hastalıkları nedeni ile  kaldırdığını biliyorum...
     Bu Tasarruf bir AF Değildir. Sadece Cezaevindeki İNFAZ Kalkıyordu. Cezaevinde çıkıyorlar CEZANIN Diğer sonuçları ve verileri devam ediyordu...
      b) 1982 Anayasasının  104. Maddesinin 17. Fıkrasının getirdiği benzer düzenleme getirmiştir.
    Madde metni aynen;                                                                                 
         ".....Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama  sebebiyle  kişilerin cezalarını hafifletir veya kaldırır."
      İki Düzenleme aynı amaca yönelik bir Anayasal düzenleme...Yalnız , 1961 Anayasası; " ...belirli kişilerin......" düzenlemesini getirmiştir.
      Bu Konu sadece Cumhurbaşkanın kişisel bir HUKUKSAL Tasarrufudur.
              xxxxxxxxxxxxx
      1961 ANAYASASININ 64. Maddesi GENEL-ÖZEL AF konusunda  düzenlemeler getirmiştir.  64. Maddesinin ilk fıkrası içinde düzenlemiştir.                                                                  
         TBMM.nin Görev ve yetkileri konusunda; Madde Metnindeki , fıkrasında AF KONUSU düzenlenmiştir. Madde Metni aynen;
      ".....para basılmasına, genel ve özel af ilanına, mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine  getirilmesine  karar vermek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkilerindendir."
       Düzenlemesini getirmiş idi...
           1982  ANAYASININ  87. Maddesinin son cümlesinin getirdiği düzenleme;
          ".........Türkiye Büyük Millet Meclisi  üye tam sayısının  beşte üç  çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek ve Anayasanın  diğer....."
      Düzenlemesini getirmiştir ve halende yürürlüktedir.
      1950-1963 lü yıllar arasında TBMM. ce GENEL AFLAR Çıkarıldı...
     Yalnız; o dönemlerde Anayasamız ÇİFT MECLİS Sistemini getirmiş idi. CUMHURİYET SENATOMUZ Vardı. SENATÖR olmak için, Yüksek Öğrenim ve  40 Yaşını bitirmiş olan Kişiler seçilebilirdi. Milletvekili için 30 yaş ve Okur-Yazar olmak  yeterliydi.
     1982 Anayasasının getirdiği AF Düzenlemesinde  Çoğunluk Nitelikti idi...Sadece İktidar Partisinin OYLARI Yeterli değildi. TBMM.de uyum ve anlaşma ile AF Çıkarılabilirdi.
     Ben; yaşım gereği; 1960 yılı öncesi TBMM.ce çıkarılan AF Olayını hatırlamıyorum. 1963 Yılında Çıkarılan Genel AFI hatırlıyorum... Merhum  ve eski Cumhurbaşkanı Celal BAYAR  ve  arkadaşları için çıkarılan AF olayını hatırlıyorum...
      1973 ılı GENEL AFINI hatırlıyorum. CUMHURİYETİN  100. YILI AFI olarak  adlandırılmış idi... Daha sonraları bu AF ve Getirileri çok tartışıldı...
      Ve Daha sonraları  Merhum BÜLENT ECEVİT'in Başbakanlığı döneminde TBMM.de çıkarılan ve adına da " RAHŞAN AFI.." olarak anılan bir genel Af gelmiş idi...Daha sonraları Ceza İNFAZ Yasasında yapılan DEĞİŞİKLİKLERLE Ceza Evlerinde Tahliyeler yapıldı.
                   xxxxxx
       Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile TAHLİYELER Verildi. Ve en çok da TSK. mensuplarından İhraç edilen ve TUTUKLANAN ASKER Kişileri kapsamına aldı.
      Bu konu çok yönlü eleştirilerin odağında tartışılmaktadır.
     Tahliye edilen E. Paşa ÇETİN DOĞAN; verdiği demecinde; 
                                    
      "Bu KARARIN, bir AF OLMAYIP; Anayasanın Cumhurbaşkanına verdiği bir Görev-Yetki  olduğunu....Adaletin Mülkün TEMELİ değil; İntikam aracına dönüştüğünü..."                                                                                                  
        ifade etti...
        E. ASKER Olarak da , değerlendirmeyi böyle yaptı. Anımsadığım kadarı ile de Bir Genelkurmay Başkanı Emekli oldu ve hemen Gözaltına alınıp, TUTUKLANDI... FETO Tasarrufu olarak yorumlandı...
                 xxxxxx
      Sayın Cumhurbaşkanın son İnfazları Kaldırma TASARRUFU; Anayasanın getirdiği düzenleme gereği GÖREV-YEKİSİ olan  ve AF  benzeri ANAYASAL bir Tasarrufudur...
       Anayasadaki Düzenleme gereği; bir SİYASİ Parti; başka bir siyasi Parti ile beraber AF Yasası öneri getirip, TBMM.de geçirebilirler. Bugün artık Tek başına bir Siyasi Parti AF Çıkaramaz...
       Kamuoyuna Saygı ile...

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum