Turan ATEŞ

Turan ATEŞ

ADALETİN KILICI
[email protected]

KANUN GÜCÜNDE KARARNAME.....

08 Haziran 2024 - 09:00

KAMUOYUNA.......

   KANUN         GÜCÜNDE  KARARNAME.....

        Bir süredir bu sayfamda; Ülke Sorunu ile YORUM yapıp Sizlerle paylaşamadım....Çünkü; Mahkemelere sunacağım Dava dilekçeleri, Savunmalar ve Ara Kararları gereği cevabı yazılar...
       Bazı Arkadaşlar, telefon ve mesajla sitem ettiler...
                    xxxxxxxxxxxxxxxx
   
      KONU; CUMHURBAŞKANIN  KANUN  GÜCÜNDE KARARNAME
  
                               ÇIKARMA     MÜESSESESİ.....

        27 Mayıs 1961 sonrası Türkiye  HUKUK ve HUKUK Kurum ve Kuralları ile tanıştı....Hukukçu ve HUKUK DEVLETİ OLMANIN İlkeleri ile tanıştı....Çünkü; İHTİLALİN PAŞALARI; ÜNİVERSİTENİN PRF. larını göreve çağırdı....
       Yargı Organlarının ve Anayasal Kurumların HUKUKA  ve BİLİME Dayalı Tavırları; Merhum S. DEM;REL Hükümetini ve bağlı olduğu A. P. sini rahatsız etti...
      Merhum DEMİREL; "Bu ANAYASA ile Devlet yönetilmez... Bir ANAYASA MAHKEMESİ  var; TBMM.nin üzerinde ...Çıkarılan Kanunları İPTAL ediyor... Bir DANIŞTAY var... HÜKÜMETİN ALDIĞI Kararları İptal ediyor..."
      Sonunda; 12 Mart 1971 ASKERİ Darbesi!....
                xxxxxxxxxx
       Ben 1974 Yılı Haziran ayı içinde , Ankara Üniversitesi  HUKUK Fakültesine yeni başladım. ANAYASA HUKUKU Sınavında  SORUNUN Birisi;                                                                                           
         "KANUN GÜCÜNDE KARARNAME....Anayasaya aykırı olup olmadığı.... "                                                                                                                      
       görüşümüz idi...                                                                                                  
        Merhum Anayasa Prf. Dr. BÜLENT NURİ ESEN ve Prf. Dr. İLHAN ARSEL'in  beraber hazırlayıp sordukları  soruydu...
        A- 1961  Anayasası; Ülkemizin Yönetimini ve Yönetim Sistemini; 
      "Güçlü bir Yargı ile sınırlandırılmış klasik Parlamenter  sistem..."
      1-Halkın Seçtiği 600 Milletvekilinden oluşan TBMM. Bu Kuru-mun üzerinde bir güç yoktur.
      Anayasaya aykırı olmamak üzere Yasa düzenler...Tüm Yasal Düzenlemeler bu Kurumdan geçer...TBMM.nin Üzerinde bir güç yoktur. Bunu ben söylemiyorum...Anayasa söylüyor...
       1961 Anayasasındaki Düzenlemeye göre; Cumhurbaşkanını da Kendi Üyeleri arasında seçer...
      2- Bakanlar Kurulu...Cumhurbaşkanı Hükümeti kurup, Güvenoyu alabilecek bir Siyasi Partinin GENEL Başkanına  BAŞBAKANLIK Görevini verir...
       Başbakan Bakanlarını belirler ve Cumhurbaşkanın onayına sunar.
      Bakanlar Kurulu Kararnameler çıkararak Ülke yönetimini  sağlar...
       3_ Bağımsız YARGI....Kendi içinde oluşan ADALET Kurumları olan   YARGI... Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay ve Sayıştay...
       Anayasa Mahkemesi; TBMM Tasarruflarını Anayasa Hukuk açısından denetler...
        Danıştay; Bakanlar Kurulu  ve Tüm İdari Kurumların Tasarruflarına Yasaya uygunluğunu denetler...
        Yargıtay; ilk derece  yargı  kurumlarının  işlemlerini denetler.
        Sayıştay ise; BÜTÇEYİ  ve harcamaları TBMM adına denetler...
       İşte 1961 Anayasasının getirdiği Devlet sistemi...
            Ancak; 12 Mart 1971 ASKERİ Müdahalesi sonrası; Merhum Prf. Dr. Muammer AKSOY  Hocanın tabiri ile; " ERİMSEL ve MELENSEL Dönem ..." yaşandı...
         Ve ANAYASANIN 64. Maddesinin 2.,3.,4.,5. ve 6. fıkraları eklenerek; " KANUN  GÜCÜNDE KARARNAME "Müessesi getirildi.
      1961 Anayasasının uygulanması safhasında hep  YÜRÜTME ORGANIN GÜÇSÜZLÜĞÜ Gündem oldu...
       12 MART 1971 Müdahalesi sonrası  ANAYASANIN 64 Maddesinde değişiklik yapıldı ve  beş yeni fıkra eklendi.
      KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME; " yetkisi Bakanlar Kuruluna verildi. Yani Hükümetin Kanun Gücünde bir Kararname çıkarabilmesi için; TBMM. Bakanlar Kuruluna bir YETKİ Verilecek.
     TBMM; Bir YETKİ Yasası çıkaracak ve Hükümette bu Yetki Yasasına dayanarak; KANUN GÜCĞNDE Kararname çıkarma yetkisi veriliyor.
      Bakanlar Kurulu bu Yetki Yasasına dayanarak KANUNGÜCÜNDE Bir KARARNAME Çıkarabilecek...
     Bu Düzenleme; KUVVETLER Ayrılığına AYKIRI....
     Örneğin Memur maaşları....Belirli konularda  Vergi düzenlemesi... Bu konularda Bakanlar Kuruluna TBMM. yetki Yasası  Kararname düzenleme yetkisi verebiliyor.
       1982 ANAYASASI ise; Cumhurbaşkanına  ANAYASANIN  104. Maddesi benzer bir yetkiyi vermektedir.
       Resmi Gazeteden yayınlanır ve hemen Yürürlüğe girer.
       Yalnız KANUN GÜCÜNDEKİ Kararname Ekonomik  Konular için verilir. Bir YETKİ olarak Hükümete verilir.
       Zaman içinde TBMM.nin onayına sunulur. Yalnız; 1971 Anayasasının getirdiği Düzenleme; Resmi Gazeteden yayınlandıktan sonra TBMM.nin onayına sunulur.
                             xxxxx
          B-1982 Anayasası benzer düzenlemeyi aynen benimsedi ve YETKİ Yasasının TBMM.de verilmesi gerekir. Bu Müessese, Ülkemizde uzun bir süre uygulandı. Ama; Ekonomik konularda uygulaması yapıldı...
          Sayın Cumhurbaşkanı ERDOĞAN'ın bazı KANUN  GÜCÜNDE Kararnamelerini ANAYASA Mahkemesi; Anayasaya aykırı görerek İPTAL ETMİŞTİR...
      KANUN GÜCÜNDEKİ Kararname; Kanun dengidir. TBMM.nin verdiği Yetki Yasasına göre düzenlenir.
      Açıkçası; KANUN  GÜCÜNDE Kararname Anayasaya....Ve HUKUKUN İLKELERİNE de aykırıdır...
        Mevcut Anayasanın 104. Maddesindeki bir fıkra;                       
        " Cumhurbaşkanı,  yürütme  yetkisine  ilişkin konularda  Cumhurbaşkanlığı  kararnamesi çıkarabilir. Anayasanın ikinci  kısmı-nın birinci ve ikinci bölümlerinde  yer alan temel haklar ,kişi hakları ve ödevleriyle  dördüncü bölümünde  yer alan siyasi haklar ve  ödevler  Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenemez." 
       düzenlemesini getirmiştir.
      Bunun Yanında KANUN  GÜCÜNDEKİ Kararnameler Resmi gazeteden yayınlanarak  yürürlüğe girer.
      1961 Anayasasındaki düzenlemeye göre; Kanun Hükmündeki  Kararnameler TBMM. sunulur. Kanun önerisi konumunda görüşülüp kabül edilir.
              xxxxx
      Kanun Hükmündeki Kararname; Anayasaya ve HUKUKUN Ana ilkelerine ve TBMM. ede bir güvensizliğin yanında; TBMM.de Devre dışı bırakmaktır.
      Umarım; Ülkemiz; TBMM.nin YETKİ ve GÖREVLERİNE bir Müdahale olan  ve  YÜRÜTMEYE Devreden tüm Düzenlemeler Yürürlükten kaldırılır...
       1971 ve 1982  Anayasası; Bu Yetkiyi BAKANLAR KURULUNA Tanımış idi...
        Yalnız bu dönemlerin yaşandığı dönemlerde; KANUN GÜCÜNDE KARARNAMELERİN; Kapsamını ve hangi konularda çıkarılabileceğini Anayasanın 64. Maddesi kapsamlı ve yoruma yer vermeyecek şekilde de kapsamlı bir düzenleme ile açıklamış idi... Yeni Anayasada-uygulanan- kapsamlı bir düzenleme de yok.
       Anayasa yapılan DEĞİŞİKİKLİKLER sonrası-Başkanlık Sistemine Geçiş ile- Bu YETKİ-KANUN GÜCÜNDE KARARNAME ÇIKARMA- Sayın CUMHURBAŞKANINA verildi. Çünkü; BAŞKANLIK SİSTEMİNE geçildi...
       Medya Haberlerine göre; Cumhurbaşkanı Sayın ERDOĞAN'ın çıkardığı bazı KANUN GÜCÜNDEKİ KARARNAMELER; ANAYASA MAHKEMESİ Tarafından  İPTAL EDİLMİŞ...
      Ben; Sayın Cumhurbaşkanın çıkardığı KANUN GÜCÜNDEKİ KARARNAMELERİ görmedim....ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARLARINI da görmedim...
     Bu konuda;  OLUMLU-OLUMSUZ bir Yorum da yapamam...Ancak; Anayasada yer verilen bu sistemi  eleştirebilirim...
     Bu Toplum beni; Kırsaldan aldı ve HUKUK ÖĞRENİMİ yaptırdı. Uzun süredir de; HUKUKUN tüm uygulamaları içindeyim.
                           xxxxxx
    Dünyada DEMOKRASİNİN Beşiği olan İNGİLİZ Parlamentosunda ; KRALIN Böyle bir yetkisi de yok... Sonra, ANAYASA YAZILI da DEĞİLDİR, İNGİLTERE'de....                                                                                               
         Kuzey Avrupa Ülkelerinde, hala KRALLIKLAR devam ediyor. Ama; Karşısında Halkın seçtiği güçlü bir Parlamento var...
         Biz, ne zaman-SİYASİ PARTİ YÖNETİMİNİN DEĞIL-HALKIN yani SEÇMENİN  belirlediği bir PARLAMENTOYA Kavuşursak, KANUN GÜCÜNDE KARARNAME  de  kalkar....
          Saygı ile...

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum