Turan ATEŞ

Turan ATEŞ

ADALETİN KILICI
[email protected]

Cumhurbaşkanı ile Yargının ilişkisi nasıl olmalı

02 Haziran 2024 - 13:01

DOSTLARIM.....
Dün bu sayfamda; bir hafta boyunca tartışılan bir konuyu yorumlayarak;Kamuoyuna açıklamalarda bulundum...
-turkiyetimes.net ; bu yorumu sayfasında değerlendirip  yayınladı.
-Siz Dostlarım başta olmak üzere Siyasi Çevreler ve Özellikle de HUKUKÇU Dostlar beni arayarak; Cumhurbaşkanı ile Yargı İlişkisini biraz açıklama yapmamı önerdiler....
     Hay Hay....Memnuniyetle....
   Bizde Anayasamızın 138.Maddesi sarih bir düzenleme getirmiştir....Madde Metni Aynen:
"A. Mahkemelerin bağımsızlığı
MADDE 138-hakimler,görevlerinde bağımsızdırlar;Anayasa,kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler.
    Hiç bir organ,makam,merci veya kişi,yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere  ve hakimlere emir ve talimat veremez;genelge gönderemez;tavsiye ve telkinde  bulunulamaz.
   Görülmekte olan bir dava hakkında yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz,görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.
    Yasama ve yürütme organları ile idare,mahkeme kararlarına uymak zorundadır;bu organlar ve idare,mahkeme kararlarını hiç bir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. "
     Şeklindedir....
    Yargı-Hakimler; hem BAĞIMSIZ....Hemde TARAFSIZ....olmak zorundadırlar....
     Bu bir Anayasa düzenlemesi ve EMRİDİR....
     Silivri Davaları ile bu konular çok tartışma yarattı....
      Anayasamızın 101.Maddesi de CUMHURBAŞKANLIĞI Müessesini düzenlemiştir...                                                                      Madde Metni Aynen:
     "1.Cumhurbaşkanı
        A. Nitelikleri ve tarafsızlığı
       Madde 101-.......................................................................
   Cumhurbaşkanı seçilenin,varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği sona erer."
      Bu düzenlemeye göre; Cumhurbaşkanı TARAFSIZDIR....TC. Devletini içeriden ve dışarıdan TEMSİL eder....Devletin Organları ve Kurumları arasındaki uyumsuzlukları ve sıkıntıları giderir....İktidar ve Muhalefet arasında oluşan gerginlikleri giderir....
       Yargı Organlarına gelince.....
      Yargı Organları arasında veya Yargı Organlarının kendi bünyelerinde bazı sıkıntılar yaşanır....Yargı organları bu sıkıntıları kendi bünyelerinde eritirler....
     Yargı Organları ile Devletin diğer Organları ve Kurumları arasında benzer sıkıntılar oluşabilir....Bu sıkıntılar; gerek Yargı Organlarınca veya Kurumlarca Cumhurbaşkanına yansıtılır....İşte sayın Cumhubaşkanı bu uyumsuzlukları Tarafsız bir şekilde giderir...
      1975 veya 1976 yılları....Anayasa Mahkemesine Yargıtay C.Başsavcısı bir Dava açtı...                                                                          ."MHP.nin Yurtdışı Örgütü vardır...Bu örgütün Kapatılması için MHP. Yönetimi UYARILSIN ve BU ÖRGÜTLER KAPATILSIN...."
     Anayasa Mahkemesi Heyet olarak cübbelerini de giyerek; gördükleri baskı sonucu dönemin Cumhurbaşkanı Merhum Fahri KORUTÜRK  Paşayı ziyaret ederler ve sıkıntılarını iletirler....
     Tabi bu bir dedikodu....Biz o zamanlar Hukuk öğrencisiyiz....Bizlere fısıltı olarak yansıdı...Ne denli doğru bilemem...Bir süre sonra Anayasa Mahkemesinden bir Karar....
     MHP.si Yönetimine " YURTDIŞINDAKİ ÖRGÜTLERİNİZİ KAPATINIZ...SİYASİ PARTİLER YURTDIŞINDA ÖRGÜTLENEMEZLER...."
     Bir süre sonra MHP.Yönetiminden Açıklama:
   "YURTDIŞI ÖRGÜTLERİMİZİ KAPATTIK...."
    İşte dönemin Cumhurbaşkanı Merhum KORUTÜRK, Siyasi Partimiz  ile Anayasa Mahkememiz  arasındaki gerginliği ve sıkıntıyı önledi...
      Dostlarım...Özellikle de Hukukçu Dostlarım....Benim Yargı ile Cumhurbaşkanı arasındaki  BAĞ ve DİYALOĞA bakışım budur....
     Dostlar,beni bazen yazı yazmam için tahrik ediyorsunuz gibi geldi,Bana....
      Saygılar....

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum