Turan ATEŞ

Turan ATEŞ

ADALETİN KILICI
[email protected]

BELEDİYE BAŞKANLARINI GÖREVDEN ALINMASI ve KAYYIM ATANMASI ......

09 Haziran 2024 - 20:48        FETO DAVALARI ve TUTUKLAMLARIN Boyutu büyüdüğü dönemde, sanırım 2019 sonrası yıllar...
       TUTUKLU Bir EMNİYET ŞÜBE Müdürünün duruşması için VAN ilimize gittim....Dönüş için Ankara Esenboğa'da kısa bir süre mola veren UÇAĞIN ön sıradaki Protokol Koltuğundayım...Emekli Hakim olduğumuz için verilmiş olsa gerek...
       Yanımda oturan kişide; VAN  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN Kayyım olarak atanan Başkanı...Kayserili...Emekli Öğretmen....
      Sohbete koyulduk...Belediyedeki usulsüzlükleri anlattı. Belediye Av. larına yüklendi...Davaları kaybettikleri ve iyi savunmadıklarını... Belediyeyi büyük zarara soktuklarından yakındı...
     Ben Hukuk Öğrencisi iken 1976 yılı sanırım...
    Ankara'nın  kendine özgü popüler bir BELEDİYE BAŞKANI var... Merhum VEDAT DALOKAY....
     O dönem ki; merhum Süleyman  DEMİREL'in Başkanlığında kurulan 2. MİLLİYETÇİ CEPHE Hükümeti var...
     DALOKAY; Ankara Valisi ile takıştılar. Şimdiki SIHHİYE Meydanın-daki GEYİK HEYKELİ için.
      CEPHE Hükümetinin İÇİŞLERİ BAKANI sanırım  OGUZHAN ASİLTÜRK,  GÖREVDEN ALDI ve Yerine Başkan Yardımcısını göreve getirdi...
      Siyaset, TBMM. Medya Basın ve Kamuoyunda tepkiler birbirini kovaladı...
     DANIŞTAY; 11. Daireye TEHİR-İ İCRA-Yürütmeyi Durdurma -İstekli DAVA açıldı...
      Kısa bir süre sonra; DANIŞTAY 11. DAİRE " Görevden alınan Başkan DALOKAY Halk oyu ile seçilmiş bir Başkan...Alınmasını gerektiren bir Mahkeme Mahkumiyet Kararı yoktur .."dedi ve Göreve İADE etti...
                    xxxxxx
          1962 Anayasasının  115. Maddesi Mahalli  idarelerle ilgili düzenleme getirmiştir.                                                                                          
        3. Fıkrası;                                                                                             
        "Mahalli İdarelerin seçilmiş organlarının  organlık sıfatını kazanma ve kaybetmeleri konusundaki denetim, ancak  yargı yolu ile olur."
                       xxxxx
      1982   Anayasasının 127.Maddesi; "MAHALLİ İDARELER ..." düzenlemesini getirmiştir.
    " Mahalli idarelerin seçilmiş organlarının, organlık  sıfatını kazan-malarına  ilişkin itirazların  çözümü ve kaybetmeleri konusundaki denetim yargı yolu ile yapılır. Ancak görevleri ile  ilgili bir suç sebebi ile  hakkındaki soruşturma  veya kovuşturma  açılan  mahalli idare organları veya bu organların üyelerini, İçişleri Bakanı geçici bir tedbir olarak,  kesin hükme kadar uzaklaştırabilir.                                                               
      Merkezi idare mahalli idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine  uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararına korunması ve mahalli ihtiyaçların  gereği karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde  idari vesayet  yetisine sahiptir. "
      İşte 1982 Anayasası ve yapılan değişikliklerle, de İDAREYE; HALKOYU İLE SEÇİLMİŞ KİŞİYİ GÖREVDEN Alma ve yerine de KAYYIM ATAMA Yetkisi verildi.
      Ancak;  ANAYASA'da ; getirilen düzenleme Kesinleşen bir Mahkeme Kararına da gerek duymadı...
    Mahkumiyet hükmü Kesinleştiği an; zaten bir İdari Karara da gerek yok... 
      " KAYYIM; bir kimse  hakkında  belirli bir kısım işleri görmek veya malvarlığını yönetmek için atanan kişidir."                                       
          olarak tanımlıyor Hukukumuz... 
                          xxxxxx
       Hukukumuzda; YEREL YÖNETİM SEÇİMLERİNDE; Yönetimde görev almak isteyen ADAYLARIN; Sabıka ve benzeri konumları YARGI Mensubu SEÇİM Hakimince Denetlenir ve gözden geçirildikten sonra ADAYLIĞI Kabül edilir.
      Seçilen Adayın; Gözden kaçan veya gizlenen engel durumu sonradan  ortaya çıksa da; YARGI-Mazbatayı Veren SEÇİM KURULU GÖREVDEN ALIR...Yani Seçilme işlemini İptal eder....
      SEÇİLDİKTEN Sonra; Mahkum olur ve Karar Kesinleşirse; Ceza da Seçilme Yeterliğini kaybettiren bir CEZA ise Görevine ,İDARE SON Verir...
      Kasaba Belediye Başkanı için; İlçe İdare Kurulu... İlçe Belediye  Başkanı için İl İdare Kurulu...İl Belediye Başkanı için İç İşleri Bakanlığı... Büyük Şehir Belediye Başkanı için DANIŞYAT İlgili Dairesi Görevden Alma Kararını verir....
       Tartışılan Olayda; İÇ İŞLERİ BAKANI  HAKKARİ BELEDİYE BAŞKANINI; Görevden almış...SEBEP...SEBEPLERİ Nedir?
       BİLEN VAR MI?....Varsa açıklasın....Bizde öğrenelim...
       Saygı ile...

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum